เล็กฟุตมาสาจ         >> ดูแผนที่
412/3 สยามแสควร์ ซอย 6 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ
โทร 02 658-3930 หรือ 02 251-6707 Fax: 02 252-1437
e-mail: lekfootmassage@yahoo.com
เปิดบริการ 8.00 – 24.00

เล็ก         >> ดูแผนที่
14/3 สุขุมวิท 22 คลองเตย  กรุงเทพ
โทร 02 663-7291
Fax: 02  252-1437
e-mail: lekfootmassage@yahoo.com
เปิดบริการ 8.00 – 24.00

นุชมาสาจ         >> ดูแผนที่
1/8 สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพ
โทร 02 259 – 6294
Fax: 02  252-1437
e-mail: lekfootmassage@yahoo.com
เปิดบริการ 8.00 – 24.00

เล็ก มาสสาจ เฮาส์    >>  View map
887/1 ถ. พระราม 1
ใกล้โรงแรมสยามแอดสยาม  
โทร: 02214-1141
e-mail: lekfootmassage@yahoo.com
เปิดบริการ 8.00 – 24.00

เล็ก @ 22    >>  View map
18 สุขุมวิท 22 คลองเตย  กรุงเทพ
โทร: 02 663 7076
e-mail: lekfootmassage@yahoo.com
เปิดบริการ 8.00 – 24.00

เล็ก @ บีทีเอส    >>  View map
402 สยามแสควร์ ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ
โทร: 02 658 0871
e-mail: lekfootmassage@yahoo.com
เปิดบริการ 8.00 – 24.00

© 2007 Lek Foot Massage. All rights reserved. Web design by Gomew.com       Visitors 000000